Vitajte na stránke www.autoplatz.sk, dnes je 22. september 2020

picture012

Ako si zabezpečiť automobil? Nikdy si nebuďte istí, že vaše vozidlo nie je žiadané. Vlastniť motorové vozidlo prináša aj dve základné riziká krádeže. Buď krádež celého vozidla alebo vykradnutie cenných vecí z vozidla. Štatistiky krádeží vozidiel sú neúprosné. Každých 20 minút je ukradnutý jeden automobil! Vykradnutých áut je pritom ešte viac.

MECHANICKÉ ZABEZPEČENIE

picture038Základným mechanickým zabezpečením vozidla sú dverné zámky a kľúč zapaľovania. Dnes je snáď každému jasné, že iba dverný zámok nezabráni vstupu neoprávnenej osoby do vozidla. Je veľmi veľa možností - vytvorenie kópie kľúča podľa zámku palivovej nádrže, vyháčkovanie dverí, rozbitie okna a pod. Naštartovanie vozidla bez kľúča je pre skúsených zlodejov otázkou niekoľkých sekúnd.

Doplnkové mechanické zabezpečenie zvyšuje prácnosť ukradnutia celého vozidla. „Páka“ na volant môže dnes odradiť iba "záujemcov o nočnú vychádzku", pre skutočných zlodejov nie je prekážkou. Podobne je možné hodnotiť aj rôzne zámky na pedály. Podstatne väčšie komplikácie zlodejom spôsobí kvalitný zámok riadiacej páky. Ten má však tri nevýhody. Vyžaduje od vodiča ďalšie odomykanie a uzamykanie (to trochu znepríjemňuje život, časom otupí ostražitosť vodiča a obmedzí používanie zámku pri krátkodobom parkovaní vozidla). Mechanický zámok vám vôbec neochráni vybavenie vozidla (rádio, prehrávač, osobné veci a podobne). Zlodej má navyše takmer neobmedzený čas na prekonanie zámku. Jednoducho nie je rušený žiadnou sirénou a vozidlo nie je po prekonaní prekážky ani imobilizované.

 

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENIE

SÉRIOVO MONTOVANÉ ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENIE

picture040V súčasnosti vyrábané vozidlá sú takmer všetky dodávané so sériovo zabudovaným imobilizérom. K jeho odblokovaniu je nutné väčšinou použiť originálny kľúč, pretože v ňom je zabudovaný mikročip, ktorý môže imobilizér odblokovať. Toto riešenie podstatne komplikuje naštartovanie vozidla bez originálneho kľúča, avšak pre profesionálnych zlodejov nie je sériový imobilizér vôbec žiadnou prekážkou. Navyše rovnako ako mechanické zabezpečenie, imobilizér síce bráni naštartovaniu vozidla, ale vôbec nechráni vybavenie auta pred vykradnutím.

Ďalšou možnosťou je zaobstarať si vozidlo so sériovo namontovaným autoalarmom. Tu sa však často možno stretnúť s faktom, že automobilky pristupujú k autoalarmu rovnako ako k inému autopríslušenstvu (autorádio) a preferujú jednoduchú montáž pred kvalitou zabezpečenia. Pre znalých zlodejov je potom odpojenie "značkového" autoalarmu maličkosťou (napríklad len odpojením jedného konektora v poistkovej skrinke auta). Ďalšou nevýhodou sériového autoalarmu je fakt, že v každom aute rovnakého typu je taký istý, rovnako namontovaný, rovnako prístupný a rovnako známy všetkým zlodejom, ktorí k autu prídu s cieľom ukradnúť ho.

Musíme si uvedomiť, že v dnešnej dobe, keď sú autá štandardne vybavené elektronickými prvkami určenými na zabezpečenie vozidla, musia byť zlodeji štandardne vybavení zariadeniami, ktoré dokážu tieto prvky prekonať. Preto čokoľvek čo je štandard, naozaj nestačí....

 

DODATOČNE MONTOVANÉ ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENIE

Výhodou dodatočne montovaných elektronických zabezpečovacích zariadení - autoalarmov - je to, že dokážu ochrániť nielen auto samotné, ale aj jeho vnútorné vybavenie, poprípade veci uložené v interiéri. Pritom spoľahlivé zariadenia sú cenovo porovnateľné so zámkom riadiacej páky, ale poskytnú oveľa širšiu ochranu a zároveň spríjemnia obsluhu (napríklad diaľkovým ovládaním autoalarmu zároveň s centrálnym uzamykaním vozidla, prípadne aj s elektrickým uzatváraním okien).

 

IMOBILIZÉR

picture046

Imobilizér je pasívne zabezpečovacie zariadenie, ktoré vo vozidle iba rozpája pomocou niekoľkých kontaktov vybrané elektrické okruhy. Technickým parametrom týchto zariadení je počet a maximálna prúdová záťaž rozpájaných okruhov. Obvyklé sú tri okruhy a možná záťaž 10 až 30 A alebo rôzne kombinácie týchto hodnôt. Toto umožňuje prerušiť imobilizérom napríklad napájanie palivového čerpadla, ovládanie cievky štartéra, zapaľovania alebo blokovať elektroniku vstrekovacej jednotky. Ďalším parametrom imobilizéra je spôsob jeho ovládania. Imobilizácia sa najčastejšie vykonáva kontaktným pripojením kódovacieho čipu do čítacej jednotky.

Pohodlnejšou alternatívou ovládania je zabudovanie čipu do kľúča od zapaľovania. Jeho napájanie a čítanie kódu je potom vykonávané špeciálnou indukčnou cievkou umiestnenou okolo spínacej skrinky. Najkomfortnejšie z hľadiska obsluhy sú imobilizéry s diaľkovým ovládačom, ktoré v sebe združujú niektoré funkcie vyhradené inak drahším autoalarmom (ovládanie centrálnych dverných zámkov elektronikou, optická signalizácia zapínania a vypínania, predlžovač osvetlenia interiéru a podobne). Všeobecnou výhodou imobilizéra sú nižšie obstarávacie náklady a jednoduchšia inštalácia do vozidla. Nevýhodou však je, že je to tiché zariadenie, nesledujúce stav vozidla. Pokiaľ zlodej prekoná dverné zámky, nič ho neruší pri vykrádaní vozidla alebo od postupného vyhľadávania miesta inštalácie týchto zariadení a ich prekonania. Nevýhodou kontaktných imobilizérov vrátane typov zabudovaných do kľúča zapaľovania je ich jednoduchá kopírovateľnosť.

 

AUTOALARM

picture042Autoalarm je na rozdiel od imobilizérov aktívnym zabezpečovacím zariadením. To znamená, že pomocou rôznych snímačov monitoruje stav vozidla. Hlásenie snímačov je vyhodnocované v počítačom riadenej jednotke. Táto jednotka chráni vozidlo v prípade napadnutia akustickým signálom, blikaním smerových svetiel a pomocou prídavných modulov môže bezdrôtovo odoslať hlásenie na miniatúrny prijímač priamo majiteľovi vozidla (tzv. Pager). Autoalarm môže iniciovať aj činnosť vysielacieho zariadenia pre umožnenie vyhľadávania vozidla pomocou pozemnej siete monitorovacích bodov týchto signálov alebo pomocou satelitov na obežnej dráhe Zeme. Kvalitné autoalarmy sú vždy kombinované s imobilizérom.

Pre spoľahlivé zabezpečenie je vhodné použiť niekoľko imobilizačných okruhov. Špičkové alarmy poskytujú až tri nezávislé imobilizačné okruhy. Diaľkovo ovládané alarmy poskytujú zákazníkovi naviac automaticky komfort diaľkového odomykania a uzamykania vozidla, automatické zatváranie elektrických okien, strechy a podobne. Oproti mechanickému zabezpečeniu, teda okrem väčšej ochrany, uľahčujú majiteľovi vozidla jeho prácu. Jedným stlačením tlačidla sa vozidlo uzavrie a zapne sa autoalarm, zatiaľ čo majiteľ bez alarmu musí uzatvoriť okná, strechu a potom uzamknúť vozidlo. Vlastník mechanického zabezpečenia ešte naviac musí uzamknúť prídavný zámok na mechanickom zábrannom systéme. Pritom obstarávacia cena kvalitného mechanického a elektronického zabezpečenia je úplne porovnateľná.

 

DETEKTORY

picture041

 

Základným a spoľahlivým prvkom sledujúcim stav vozidla sú dverné spínače, spínače kapoty motora a kapoty batožinového priestoru alebo piatych dverí. Ich úplnou inštaláciou je zabezpečená tzv. plášťová ochrana vozidla. Logickou úlohou týchto snímačov je informovať majiteľa o narušení akéhokoľvek vstupu do vozidla. Priestorové snímače vypĺňajú vnútorný priestor vozidla signálom a rozpoznajú pohybujúci sa predmet v chránenom priestore. Poskytujú ochranu proti vykradnutiu vozidla rozbitím alebo vybratím skla. Menej používané sú mikrovlné senzory s rádiovým signálom. Prednosťou ultrazvukových senzorov je, že strážia len priestor vozidla, nemajú tendenciu "vyliezať von" z vozidla. Čiastočnou nevýhodou je tlmenie nosného signálu opierkami hláv na sedadlách a tým horší dosah do zadnej časti vozidla. Pri nastavení vyššieho výkonu ultrazvukového vysielača a následnom zaplnení vozidla napríklad krabicami s tovarom, sa potom tieto snímače môžu "zahltiť" a prestať plniť svoju funkciu. Riešením je elektronika ultrazvuku s automatickým nastavovaním citlivosti v závislosti na veľkosti stráženého priestoru. Naopak signál mikrovlných senzorov je dobre priepustný sedačkami a stráži dobre aj zadný nákladový priestor. Signál však dobre preniká aj oknami a plastovými dielmi karosérie, čím môže dôjsť k aktivácii snímača aj okoloidúcimi osobami. Senzory ultrazvuku sú však náchylné na rušenie signálmi, ktoré vysielajú GSM a podobné zariadenia a preto nie sú použiteľné v kombinácii s GSM autoalarmami a z našich skúseností ani s autoalarmami s pagerom, teda dvojcestnou komunikáciou.

Napäťový senzor (niekedy označovaný ako prúdový snímač) sleduje skokové zmeny odberu v napájacej sústave vozidla a reaguje na zapnutie spotrebičov vo vozidle. Nárazové snímače by mali byť vybavené takou analýzou signálov, ktorá vylučuje vznik falošných poplachov od náhodných vibrácií. Obvykle pracuje tak, že prvý zaznamenaný pohyb vozidla vyvolá iba predpoplach a až opakovaný pohyb vozidla za určitý čas vyvolá vlastný poplach. Tieto snímače však môžu byť pri vysokej citlivosti zdrojom nežiadúcich zvukových prejavov, ktoré znižujú kredit celého zariadenia. Preto je lepším riešením, keď je prvotný pohyb vozidla zaznamenaný iba do pamäte snímača a k žiadnej výstupnej signalizácii nedochádza. Pokiaľ bol pohyb náhodný, napríklad od „ťuknutia“ vedľa parkujúceho vozidla, je tento náhodný náraz síce ticho zaznamenaný, ale po určitej dobe je zabudnutý a snímač sa vráti do východzieho stavu. Pokiaľ sa však pohyby alebo nárazy opakujú, je vyvolaný poplach. Náklonové senzory sledujú zmeny náklonu vozidla buď v jednej alebo v dvoch osiach. Chránia vozidlo pred ukradnutím "natiahnutím" na odťahovú plošinu alebo pred "vyheverovaním" a ukradnutím kolies. Ďalšie typy snímačov, ako sú napríklad akustický snímač rozbitia skla alebo priestorový infrapasívny snímač, sú snímače používané pri zabezpečovaní objektov a vo vozidlách sa používajú len výnimočne.

 

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

picture043

 

V dnešnej dobe je nutnosťou použitie tzv. plávajúceho kódu. Ten zabezpečuje, že jedenkrát ovládačom vyslaný signál je pre ďalšie použitie už neplatný. Prijímač testuje, či nový ovládací signál bol zmenený definovaným matematickým kódovacím algoritmom. Investícia do elektronických zabezpečovacích zariadení s nemenným (pevným) kódom je v súčasnej dobe takmer hazardom. Už zdanlivou úsporou niekoľkých sto korún necháva majiteľ svoje vozidlo skoro úplne odomknuté. Načítanie jedenkrát vyslaného kódu do špeciálneho zariadenia je otázkou chvíľky a od tej chvíle môže páchateľ vypínať ochranu v celom vozidle rovnako ako majiteľ. Preto sa doporučuje výmena už nainštalovaných starších autoalarmov a imobilizérov za nové modely. Kvalitné autoalarmy a diaľkovo ovládané imobilizéry majú aj kontrolu počtu naučených ovládačov. Takto môžete smelo odovzdať svoje vozidlo napríklad do servisu vrátane ovládača a po prevzatí späť si môžete skontrolovať, či si niektorý "mechanik" nepriučil do vášho alarmu svoj ovládač.

 

SIGNALIZÁCIA

picture044Riadiaca jednotka autoalarmu spracováva údaje od vstupných snímačov a ovládačov. Vyvolaný poplach je signalizovaný blikaním všetkých smerových svetiel (systémy, kde je táto optická signalizácia vykonávaná napríklad diaľkovými svetlami, sú v rozpore s predpismi). Ďalším spôsobom poplachovej signalizácie je výstup na výkonnú akustickú sirénu. Niektorí výrobcovia v rámci atraktívnosti zvukov napodobujú zvuky sirén polície, hasičov, záchrannej služby a pod. Pokiaľ by vám niekto ponúkal montáž takéhoto zariadenia, spýtajte sa na jeho homologizáciu. Používanie týchto výstražných zvukov je vyhradené iba pre oprávnené inštitúcie a mohlo by vám privodiť nepríjemnosti.

Ako vhodný doplnok k bežným sirénam sa osvedčuje inštalácia vysokovýkonných piezoelektrických sirén do interiéru vozidla. Ich neznesiteľný vrieskavý zvuk (až 123 dB/m) sa vo vnútri vozidla odráža a znemožňuje lokalizáciu miesta, kde je siréna namontovaná. Pokiaľ zlodejovi húkanie vonkajšej sirény nevadí, verte, že vnútorná siréna mu prakticky znemožní pobyt vo vozidle.

Ak parkujete pravidelne s vozidlom na rovnakom mieste pred domom, pracoviskom, alebo chcete mať väčší pokoj pri nákupe, na kúpalisku alebo pri návšteve kina a podobne, je vhodné doplniť autoalarm o vysielačku poplachového stavu - Pager. Toto zariadenie je schopné odovzdať informáciu o poplachu vo vozidle vo voľnom teréne až do vzdialenosti 2 km. V mestskej zástavbe dosah klesá na 400-1000 m v závislosti na zástavbe a zarušení prostredia inými rádiovými signálmi. Takáto vzdialenosť je však obvykle z hľadiska možného zásahu v prípade napadnutia vozidla dostatočná. Riadiaca jednotka autoalarmu obvykle dokáže generovať aj signály pre riadenie centrálnych dverných zámkov, a to ako pre elektromechanické, tak aj pre pneumatické (kompresorové) systémy. Zapínanie a vypínanie autoalarmu je potom sprevádzané uzamknutím, respektíve odomknutím vozidla. 

 

GSM/GPS AUTOALARM Athos (Jablotron CZ)

picture045Je odpoveďou na najnovšie trendy v ochrane vozidiel. Komunikácia pomocou GSM/SMS/GPRS a lokalizácia pomocou GPS dáva autoalarmu nové možnosti. Inštaláciou takéhoto zariadenia získate:
• výstražné volanie na prednastavené telefónne čísla pri vlámaní do vozidla

• odosielanie informačných a poplachových SMS správ o stave automobilu, spolu s lokalizačnými údajmi o polohe

• možnosť odpočúvania priestoru vozidla v prípade narušenia

• zablokovanie vozidla na diaľku SMS správou

• stráženie garáže, karavanu a pod. bezdrôtovými detektormi

• ovládanie autoalarmu ovládačom, SMS správou alebo „prezvonením“

• možnosť odovzdávania údajov zo stráženého vozidla do strážiaceho centra (pultu centralizovanej ochrany, strážnej službe)

• telefonovanie z vozidla pomocou súpravy Handsfree

• informácie o stave, možnosť nastavenia pomocou internetu - www.GSMlink.cz

To znamená, že v prípade krádeže vozidla Vám samotný autoalarm ohlási jeho krádež na Váš mobilný telefón (napr. Autoalarm hlasi: Poplach, dverny kontakt, cas 12:06, 19.09.04).

 

VŠEOBECNÉ DOPORUČENIE

Od všetkých zariadení žiadajte potvrdenie o ich homologizácii. K nim patrí vyhlásenie o zhode s technickými predpismi Európskej únie so značkou E alebo atest Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, sekcie cestnej dopravy a ním prideľovaná značka 27MD s poradovým číslom, ktorý schvaľuje zariadenie vo vzťahu k bezpečnosti jeho užívania v cestnej prevádzke. Ďalej pre rádiové zariadenie napríklad pre Pager je nutné vyžadovať doklad o ich schválení Telekomunikačným úradom SR alebo vyhlásenie o zhode výrobku. Taktiež doporučujeme ku štandardne montovaným imobilizérom doplniť aj individuálne montovaný autoalarm najlepšie s komunikáciou cez GSM. V miestach, kde nie je signál, doporučujeme použiť diaľkový prenos poplachu pager.

Otázky, či sú cenové náklady spojené s inštaláciou primerané, je lepšie si zodpovedať pred návštevou zlodeja. Neskôr už obvykle nie je čo riešiť. Navyše máte možnosť získať výrazné zľavy na poistnom. Uvedomte si tiež, že odbornou inštaláciou kvalitného zariadenia s dlhodobou zárukou predídete možným problémom, napr. pri prípadnom servisnom zásahu alebo poistnej udalosti. 

 

POLÍCIA RADÍ

Čo priláka zlodejov?
- autorádio, mobilný telefón, kufrík, kabelka, peňaženka alebo bunda na sedadlách
- otvorené okná, neuzamknuté alebo nezabezpečené vozidlo
- auto zaparkované na tmavej, neosvetlenej ulicI


Ako znížiť riziko krádeže
- skombinujte schválené mechanické a elektronické zabezpečovacie systémy;
- pri odchode nenechávajte kľúče v zapaľovaní a auto zamknite;
- hoci opustíte vozidlo len na niekoľko minút, nenechávajte v ňom žiadne predmety, ktoré by mohli upútať pozornosť zlodejov;
- vždy si berte so sebou všetky doklady, v odkladacej skrinke nenechávajte žiadne cenné veci ani rezervný kľúč od auta;
- i keď parkujete na dvore rodinného domu, vyberte všetky cenné veci, vozidlo riadne zamknite a aktivujte zabezpečenie;
- ak nájdete auto vykradnuté, nikdy si do neho nesadajte a nezisťujte, čo vám zmizlo, ale okamžite zavolajte políciu.

 

Zdroj: www.jablotron.sk, www.secarke.sk

Autoplatz na Facebooku

Ťažné zariadenia

Predaj a montáž ťažných zariadení na osobné, terénne a užitkové vozidlá od spoločnosti AutoHak Slupsk, ktorá vyrába ťažné zariadenia už od roku 1976.

AutoHak vyváža svoje produkty do celej EU  

Firma má certifikát akosti ISO 9001 a európsku homologizáciu EU 94/20/ES.  

Čítať ďalej...

Parkovacie senzory

Parkovacie senzory slúžia na uľahčenie a jednoduchšie parkovanie. Montujú sa do zadného nárazníka, snímače sú zapustené, nevyčnievajú. Pre indikáciu vzdialenosti od prekážky Vám akustickou signalizáciou alebo vizuálne zobrazí dané prostredie na LED pripadne LCD display. Senzory sa aktivujú po zaradení spiatočky vo vozidle.

Čítať ďalej...

Autoelektrika

Aj takto môže vyzerať elektrická kabeláž vo Vašom aute.

Čítať ďalej...